Francisco Fleta Polo


OBRES A CLIVIS - OBRAS  - WORKS

Francisco Fleta Polo va néixer a Barcelona el 1931 i estudià al Conservatori Superior Municipal de Música d'aquesta mateixa ciutat, centre en el qual obtingué els títols Superiors de Violí, Viola i Trompeta a més dels estudis de composició i direcció d'orquestra.
Com a intèrpret de viola ha format part de les orquestres Simfònica del Gran Teatre del Liceu de la mateixa ciutat (1961-64), i Sinfónica de RTVE de Madrid (1965-69) i a la Ciutat de Barcelona (des del 1970). Per oposició obtingué la plaça de catedràtic de Viola al Conservatori Superior de Barcelona.
El seu catàleg és molt extens i consta d'obres per a diversos instruments i formacions instrumentals que han estat interpretades per diverses generacions d'alumnes en el seus estudis, obres fetes a la mida dels estudiants del seu entorn. Consta també de diverses obres per a orquestra entre les quals hi ha quatre simfonies; la segona i la tercera estrenades per l'Orquestra Simfònica de Barcelona (OBC) i la quarta per la Banda Municipal de la mateixa ciutat. La seva Sonata per a Viola op. 62 va ser escollida i interpretada al Congrés Internacional de Viola a l'estat d'Illinois (USA). Com a pedagog ha elaborat un complet mètode pràctic per a Viola i Violí. Gran part de la seva obra està editada per aquesta editorial.
La seva música és rica en contrapunt i efectes tímbrics que li donen un caire de genialitat molt singular.

Francisco Fleta Polo nació en Barcelona en 1931 y estudió en el Conservatorio Superior Municipal de Música de esta misma ciudad. Allí obtuvo los títulos Superior de Violín, Viola y Trompeta además de los estudios de Composición y Dirección de Orquesta.
Como intérprete de viola formó parte de las orquestas Sinfónica del Gran Teatro del Liceo (Barcelona 1961-64), Sinfónica de RTVE (Madrid 1965-69) i la Ciudad de Barcelona (desde 1970). Por oposición obtuvo la plaza de Catedrático de Viola en el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona.
Tiene un catálogo muy extenso de obras para diversos instrumentos y formaciones instrumentales que han sido interpretadas por varias generaciones de alumnos durante sus estudios, obras hechas a la medida de los estudiantes de su entorno. Consta también de varias obras para orquesta y entre ellas cuatro sinfonías; las segunda y tercera fueron estrenadas por la Orquesta Sinfónica de Barcelona y la cuarta por la Banda Municipal de esta misma ciudad. Su Sonata para Viola op. 62 fue escogida e interpretada en el Congreso Internacional de Viola de Illinois (USA). Como pedagogo ha elaborado un eficaz método práctico para Viola y Violín. Gran parte de sus obras están editadas por esta editorial.
Su música es muy rica en contrapunto y efectos tímbricos que le dan un aire de genialidad muy singular.
 


Francisco Fleta Polo was born in 1931 in Barcelona. He attended the Barcelona Conservatory for Advanced Studies in Music where he obtained an advanced certificate in the Violin, Viola and Trumpet qualifications and trained as a Composer and Conductor.
He played the viola in the Symphonic orchestras of the Gran Teatre del Liceu, Barcelona's opera house (1961-64), RTVE, the Spanish state broadcasting company, (Madrid 1965-69) and the City of Barcelona (since 1970). He was selected for the post of Viola Professor at the Barcelona Conservatory for advanced studies in music in a national eliminatory exam.
Hi has a very wide catalogue of works for several instruments and instrumental ensembles which have played by several generations of students in the course of their music studies. These works were written with his students in mind. He has also composed works for orchestra including four symphonies; the second and the third were first played in public by the Barcelona Symphonic orchestra and the fourth by the Barcelona Municipal Band. His Sonata for the Viola op.69 was chosen to be played at the International Viola Congress in Illinois (USA). For his students he has designed a highly successful practical course for the Viola and Violin. Most of his works are edited by this company.
His music is rich in counterpoint and timbre effects which give it a very unique air of genius.


Obres a Clivis - Obras - Works

C0248

A Nuestra Señora (navideña)

CORAL 4vm

E015

ALBUM núm. 1

3101 Guitarra

E128

CANTOS DEL MEDIOEVO

5223 Trombó / tuba i piano

S014

CAPRICHO CONCERTANTE Nº3

5104 Flauta i guitarra

AC097

CAPRICHO Nº 2

5441 Violí, clarinet i piano

S013

CAPRICHO Nº 3

4206 Viola i 2 instr.

S019

CAPRICHO Nº 4

5212 3 Trompeta

S018

CAPRICHO Nº 5

5212 3 Trompeta

E147

CAPRICHO Nº 7

4103 Violí i piano

S065

CAPRICHO NÚM. 3

4501 TRIO Violí, Vla. i Vc

S064

CAPRICHO NÚM. 3

5401 Flauta, oboè i fagot

E593

CAPRICHO Núm. 6

5213 Trompeta i piano

E594

CINC DUOS CONCERTANTS 1, 2, 3

4103 Violí i piano

E602

CINC DUOS CONCERTANTS 11·12·13

4303 Violoncel i piano

E603

CINC DUOS CONCERTANTS 14·15

4303 Violoncel i piano

E595

CINC DUOS CONCERTANTS 4, 5

4103 Violí i piano

E576

CINC DUOS CONCERTANTS 6,7,8

4204 Viola i piano

E577

CINC DUOS CONCERTANTS 9, 10

4204 Viola i piano

E017

CINCO DANZAS BARROCAS

3101 Guitarra

AC279

CUARTETO N.16 Op.79

5414 Flauta, oboè, fagot i cla

E067

CUARTETO OP. 69

4601 QUART. 2 Vl, Vla i Vc

AC275

DIVERTIMENTO Nº26

6301 Sax, Cl, Tbó, Cb, Timb/cx

E177

DOBLE CUERDA Viola 1

4208 Viola Didàctica

E178

DOBLE CUERDA Viola 2

4208 Viola Didàctica

E179

DOBLE CUERDA Viola 3

4208 Viola Didàctica

E203

DOBLE CUERDA Viola 4

4208 Viola Didàctica

E212

DOBLE CUERDA Viola 5

4208 Viola Didàctica

E191

DOBLE CUERDA Violí 1

4107 Violí Didàctic

E192

DOBLE CUERDA Violí 2

4107 Violí Didàctic

E193

DOBLE CUERDA Violí 3

4107 Violí Didàctic

E214

DOBLE CUERDA Violí 4

4107 Violí Didàctic

E016

EL CABALLERO ANDANTE

3101 Guitarra

E028

EL CORREGIDOR D JUAN...

3102 2 Guitarra

E037F

EL CORREGIDOR D JUAN...

5103 Flauta i piano

E037V

EL CORREGIDOR D. JUAN DE BOBADILLA

4103 Violí i piano

E037VL

EL CORREGIDOR D. JUAN...

4204 Viola i piano

E037O

EL CORREGIDOR D. JUAN...

5123 Oboè i piano

E037CL

EL CORREGIDOR D. JUAN...

5143 Clarinet i piano

E037SX

EL CORREGIDOR D. JUAN...

5163 Saxo i piano

E037CA

EL CORREGIDOR D. JUAN...

5132 Corn anglès i piano

E037FG

EL CORREGIDOR D. JUAN...

5153 Fagot i piano

E037VC

EL CORREGIDOR D. JUAN...

4303 Violoncel i piano

AC280

EL MANCO DE LEPANTO

5162 4 Saxo: SATBar

C0244

En el mas bello establo (navideña)

CORAL 4vm

E172

ESTUDIOS Viola 1

4208 Viola Didàctica

E173

ESTUDIOS Viola 2

4208 Viola Didàctica

E185

ESTUDIOS Viola 3

4208 Viola Didàctica

E186

ESTUDIOS Viola 4

4208 Viola Didàctica

E194

ESTUDIOS Viola 5

4208 Viola Didàctica

E195

ESTUDIOS Viola 6

4208 Viola Didàctica

E196

ESTUDIOS Viola 7

4208 Viola Didàctica

E197

ESTUDIOS Viola 8

4208 Viola Didàctica

E190

ESTUDIOS Violí 1

4107 Violí Didàctic

E198

ESTUDIOS Violí 2

4107 Violí Didàctic

E206

ESTUDIOS Violí 3

4107 Violí Didàctic

E207

ESTUDIOS Violí 4

4107 Violí Didàctic

E208

ESTUDIOS Violí 5

4107 Violí Didàctic

E205

FANTASIA CONCERTANTE

6401 Banda

E540

FANTASIA CONCERTANTE 1968

6303 Viola solo-2*222-4330-tim

E489LL

FANTASÍA CONCERTANTE 1986

6402 Viola solo-banda-4perc,4c

E062

FANTASIA CONCERTANTE Op.68

4204 Viola i piano

S023

GAVOTA BACHIANA

1101 Acordió

E534

IMPROMPTU 21

4102

AC286

IMPROMPTU CONCERTANTE

3104 4 Guitarres

E041

IMPROMPTU N. 02

5213 Trompeta i piano

E050

IMPROMPTU N. 03

5143 Clarinet i piano

E042TR

IMPROMPTU N. 04

5213 Trompeta i piano

E042TB

IMPROMPTU N. 04

5223 Trombó / tuba i piano

E043

IMPROMPTU N. 05

5213 Trompeta i piano

E136CL

IMPROMPTU N. 07

5143 Clarinet i piano

E136SX

IMPROMPTU N. 07

5163 Saxo Sib i piano

E034

IMPROMPTU N. 08

5163 Saxo Mib i piano

S011

IMPROMPTU N. 09

5103 Flauta i piano

S012

IMPROMPTU N. 09A

5143 Clarinet i piano

E029

IMPROMPTU N. 10

3102 2 Guitarra

S015

IMPROMPTU N. 17

4205 Viola i altre inst.

S003TR

IMPROMPTU N. 20

5223 Trombó / tuba i piano

S003TP

IMPROMPTU N. 20

5213 Trompeta i piano

E030

IMPROMPTU N. 21

1101 Acordió

E321

IMPROMPTU N. 22

4203 Violes, conjunt de

AC284

IMPROMPTU N. 25

5106 Flauta, viola i guitarra

S017

IMPROMPTU N. 28

4104 Violí i altre inst.

E018

LA RUTA DE D. QUIJOTE

3101 Guitarra

AC285

MOVIMIENTO PERPETUO

5212 4 Trompeta

E230

NUEVO SISTEMA professor

4202 2 Violes

E161

NUEVO SISTEMA Viola 1

4208 Viola Didàctica

E162

NUEVO SISTEMA Viola 2

4208 Viola Didàctica

E157

NUEVO SISTEMA Viola 3

4208 Viola Didàctica

E200

NUEVO SISTEMA Viola 4

4208 Viola Didàctica

E201

NUEVO SISTEMA Viola 5

4208 Viola Didàctica

E163

NUEVO SISTEMA Violí 1

4107 Violí Didàctic

E164

NUEVO SISTEMA Violí 2

4107 Violí Didàctic

E199

NUEVO SISTEMA Violí 3

4107 Violí Didàctic

E225

NUEVO SISTEMA Violí 4

4107 Violí Didàctic

AC258

PETRUS Op. 85

4303 Violoncel i piano

AC248LL

PETRUS Op.85

6103 Violoncel solista,-corda

E561

QUARTET 1994

4602 QUART. Vl, Vla, Vc i Pno

E561P

QUARTET 1994

4602 QUART. Vl, Vla, Vc i Pno

E559P

QUINTET DE CORDA

4701 Quintets de corda (Cbx)

E559

QUINTET DE CORDA

4701 Quintets de corda (Cbx)

E640

SERENATA MEDITERRÀNIA CALAFELL

6401 Banda

E490LL

SERENATES MEDITERRÀNIES, 19

6103 Fl,Ca,Sax solistes-corda

E491LL

SERENATES MEDITERRÀNIES, 20

6103 V.Vla.Vc.Cb solo-corda

E492LL

SERENATES MEDITERRÀNIES, 21

6103 Flautí, flabiol, tible i

AC281P

SEXTET

4801 2 Vl, 2 Vla, 2 Vc

AC281

SEXTET

4801 2 Vl, 2 Vla, 2 Vc

E596

SONATA CERVANTINA

1401 Piano

E365

SONATA Núm.18

4301 Violoncel

E033VL

SONATA OP. 62

4204 Viola i piano

E033SX

SONATA OP. 62

5163 Saxo i piano

E456

SONATA PER A VIOLA SOLA

4201 Viola

E542

TEMA AMB VARIACIONS N.4

1401 Piano

E597

TEMA AMB VARIACIONS. 10 Temes amb 37 var

1401 Piano

E019

TEMA CON VARIACIONES

3101 Guitarra

AC282

TRIO Op. 79 Nº 15

5441 Violí, trompa i piano

E020

TRIPTICO Op. 79 Nº 19

3101 Guitarra

E031

WALZER

1101 Acordió

E533

WALZER PER A DOS VIOLINS

4102

 

CLIVIS PUBLICACIONS:  Partitures Compositors Catalans
Partituras Compositores Catalanes
Scores Catalan composers