Francesc Taverna-Bech (1932-2010)


OBRES A CLIVIS - OBRAS  - WORKS

Va néixer a Barcelona l'any 1932. Estudis de composició entre els anys 1950 i 1964 i entre el 1953 i 1955 assisteix a cursos de filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona.
En els seus primers temps va alternar la composició amb altres ocupacions de caràcter professional. El 1973 inicià la seva dedicació a la crítica musical, a la vegada que intensifica la seva activitat com a compositor.
Actualment el seu catàleg d'obres assoleix la xifra de vuitanta composicions la majoria de les quals s'han estrenat i programat en els principals cicles i festivals d'Espanya, així com en altres països (Alemanya, Àustria, Brasil, EUA, França, Japó, Mèxic, Moldàvia, l'antiga Iugoslàvia, Romania, Suècia i Suïssa).
Ha col·laborat en diverses publicacions (Serra d'Or, Revista de Catalunya, Revista Musical Catalana, El Correo Catalán, Destino, Barcelona Metròpolis, etc.) així com en la publicació del catàleg de l'exposició Barcelona Creació (Yokohama, 1990) i també ha intervingut en programes de ràdio i televisió.
Darrerament ha escrit la sinopsi biogràfica de Xavier Montsalvatge així com el catàleg d'obres i la cronologia bàsica de Joaquim Homs en sengles llibres que, dedicats respectivament a ambdós compositors, ha publicat el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Ha estat secretari (1983-1992) i president (1993-1996) de l'Associació Catalana de Compositors. Va morir el 16 d'Abril del 2010


Nace en Barcelona el 16 de abril de 1932. Cursa los estudios musicales de piano, composición y violín entre los años 1952 y 1964 en su ciudad natal.
En 1973 empieza su dedicación a la crítica musical a la vez que intensifica la actividad como compositor. Su catálogo de obras alcanza actualmente la cifra de ochenta composiciones, la mayoría de las cuales se han estrenado y programado tanto en las temporadas de Cataluña como en las de España y varias ciudades de Europa, Asia América. Ha formado parte también en jurados de concursos de composición y de interpretación.
Sus artículos se han publicado en Serra d’Or, Revista de Catalunya, Revista Musical Catalana, El Correo Catalán, Destino, Barcelona Metrópolis y Barcelona Creació (Yokohama, 1990); ha colaborado además en las actividades de la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent (Francia).
Después de una evolución que va desde postulados neoclásicos (Suite Catalana) hasta planteamientos de carácter atonal y serialista (Calidoscopi, Díptic, Climes, Gèminis), inicia con las experiencias extraídas de estas dos vertientes una sola vía que une las anteriores y que tiene un contenido marcadamente expresivo (Temperaments, Proses disperses) aunque en ciertos momentos vuelva a los primeros estilos (Camins Somorts, Auguris, etc.). Murió el 16 de Abril del 2010


Born in Barcelona on April 16, 1932. In his hometown, between 1952 and 1954, he attends musical studies and learns to play the piano, the violin, and musical composition.
In 1973 begins his dedication to music reviews at the same time that his career as a composer intensifies. His catalog today has eighty musical compositions, most of which have been programmed and played for the first time in the Catalonian music scene as well as Spain’s, and in other cities of Europe, Asia, and America. He has also been a judge in musical composition and interpretation competitions.
His articles have been published in Serra d’Or, Revista de Catalunya, Revista Musical Catalana, El Correo Catalán, Destino, Barcelona Metrópolis, and Barcelona Creació (Yokohama, 1990). He has also collaborated in the activities of the Universitat Catalana d’Estiu from Prada de Conflent (France).
After an evolutionary period that goes from neoclassical postulates (Suite Catalana) to proposals of an atonal and serial character (Calidoscopi, Díptic, Climes, Gèminis), he gathers the experiences extracted from these two forms, mixes them, and turns them into a new style with a markedly expressive content (Temperaments, Proses disperses), although on certain occasions he returns to the original styles (Camins Somorts, Auguris, etc.). He died in 2010


Obres a Clivis - Obras - Works

AC180 GRAFITTI 4503 Violí, violoncel i piano
AC128 PLANY 7106 Mezzo, guitarra i 3 percu
AC315 PROSES DISPERSES 6103 Violí solista-corda  d:23
E466 LES NITS - Tres mov. per a orquestra 6301 2+232-4221-3perc.arp-cord
E486 CALIDOSCOPI III 5443 Fl, Cl, V, Vc i piano
E487LL BAROCKE PARTITA 6201 1111-1100-piano-corda  d:
E488LL CAMINAVA LA NIT 6103 Guitarra solista-corda  d
E446 DE LA LLUNA I ALTRES IMATGES 1402 Piano 4 mans
E466b LES NITS - Tres mov. per a orquestra 6301  2+232-4221-3perc.arp-cor
AC264 QUATRE SOLILOQUIS 4101 Violí
AC314 SIS EPIGRAMES PER A CORDA 6101 Orquestra de corda
AC291 SONATA II 1401 Piano
S035 SUITE CATALANA 1401 Piano
AC048 SUITE per a Violoncel 4301 Violoncel
AC085 SUITE QUARTET DE CORDA 4601 2 Violins, viola i violon
E372 TEMPERAMENTS 4303 Violoncel i piano
FG01 TEMPS DE LLUNA 5104 Flauta i guitarra
AC028 TRES PECES ACADEMIQUES 1401 Piano
E419 PENTÀMER 1402 Piano 4 mans
AC069 CLIMES 1 5143 Clarinet i piano
AC042 CLIMES 2 4204 Viola i piano
AC080 CROQUIS 3101 Guitarra
AC064 EQUACIO 5142 2 Clarinet
AC031 GÈMINIS 1406 2 Pianos
AC049 ABSENCIES 4301 Violoncel
AC055 HORITZO I TRES ESTROFES 5101 Flauta
AC118 IMATGES 7102 Veu i piano
AC119 ALGU M'HA CRIDAT 7102 Veu i piano
AC318 AUGURIS, Rapsòdia per a Orqu. 6303 Piano,2222-4221-corda
AC027 CALIDOSCOPI I 1401 Piano
AC001 CAMINS SOMORTS 1401 Piano
AC041 CICLE PER A VIOLA 4201 Viola
AC026 CINC PECES BREUS 1401 Piano

CLIVIS PUBLICACIONS:  Partitures Compositors Catalans
Partituras Compositores Catalanes
Scores Catalan composers